Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2020

–W życiu warto mieć odwagę: 
Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. 
Warto żyć i nie pytać dlaczego.
— facebook
Reposted fromwonderLife wonderLife viakiks kiks
5341 6f19 390
Reposted frommiischa miischa viakiks kiks
8615 6d10 390
Reposted frombookinistka bookinistka viakiks kiks
2830 c6b9 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaunmadebeds unmadebeds
8730 fcb2 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabeattman beattman

November 16 2019

5211 1c7d 390
Reposted fromrastakefir rastakefir vialaparisienne laparisienne
7150 589f 390
Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne
Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne
9081 ac87 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
2367 f2ae 390
Reposted fromunco unco vialaparisienne laparisienne
Norway
Reposted fromlifeless lifeless vialaparisienne laparisienne
8482 68e5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
6734 1bda 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
1919 5886 390
Reposted fromAdasyd Adasyd vialaparisienne laparisienne
9048 9780 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabeattman beattman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl