Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2018

Bo tak naprawdę wcale nie chodzi o to ile tygodni, miesięcy, lat tworzysz z kimś związek. nieważne, czy był starszy czy młodszy. Nie liczy się sposób zawiązania relacji.. to wszystko kompletnie nie ma znaczenia. Możesz zakończyć kilkuletni związek z hukiem i zapomnieć o tym w miesiąc, ale możesz także rozpamiętywać przelotną znajomość przez następną dekadę. W życiu liczą się emocje związane z daną osobą - możesz spędzić całe życie z kimś, przy kim będzie kiepsko ale stabilnie, a nie zmrużysz oka przez kilkanaście tygodni z powodu kogoś, przy kim poczujesz choć przez chwilę dom i bezpieczeństwo. I nie ma znaczenia czy tego chcesz, czy nie. to po prostu się dzieje, samo z siebie żyje swoim rytmem. Finalnie albo budzisz się z poczuciem ulgi albo poczuciem kompletnej dezorientacji. nie ma reguły, który facet skruszy Cię na drobny pył. Nie Ty o tym decydujesz.

Tę decyzję podejmuje za Ciebie Twoje serce.

Reposted fromshakeme shakeme viasarkastyczna sarkastyczna
Reposted fromshakeme shakeme viasarkastyczna sarkastyczna
3898 ab97 390

different-landscapes:

Oahu, Hawaii

Reposted fromSkydelan Skydelan viasarkastyczna sarkastyczna
Najlepsze lata życia nigdy się nie powtarzają.
— "Tylko Ciebie chcę"
Pójdziesz ze mną na spacer?
— Loca
5151 269e 390
0448 acec 390
4044 eb6e 390
Reposted fromseaweed seaweed viachybaczyniechyba chybaczyniechyba
2498 dfd9 390
Reposted fromonlyman onlyman viachybaczyniechyba chybaczyniechyba
8222 206c 390
Reposted fromasiuniaxx asiuniaxx viaoblivious oblivious

May 17 2018

3641 a983 390
Amsterdam by Vincent Gosselin
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl