Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

1094 63cf 390
Reposted fromwwannie wwannie viaoblivious oblivious
6257 68ba 390

July 31 2017

July 30 2017

9962 c306 390
Reposted fromretaliate retaliate viasarkastyczna sarkastyczna
0027 1a25 390
Reposted from21gramow 21gramow viasensation sensation
0797 944d 390
Reposted fromslodziak slodziak viasensation sensation
1602 d9a6 390
Reposted fromoutoflove outoflove viasensation sensation

July 24 2017

Są ludzie, którzy potrafią nie myśleć. Potrafią skupić się na egzaminach, mają w głowie listę zakupów, pieką ciasta a w niedzielę czytają książki. Są ludzie, którzy cieszą się każdym dniem, nową bluzką, wizytą u fryzjera, wyjściem do kina z bliską im osobą. Są też tacy ludzie, którzy myślą za dużo. Myślą o upływającym zbyt szybko czasie, o tym, że wszystko się nieustannie zmienia, o swoim życiu. Każdego wieczoru martwią się, że oto minął kolejny dzień, kolejny dzień minął im na niczym. Boją się, że zabraknie im czasu, że nie zdążą zrobić wszystkiego co chcieliby zrobić, nie zdążą powiedzieć swoim bliskim, że ich kochają i potrzebują. Że każda minuta, która właśnie mija to kolejna minuta bliżej końca. Ich, bądź tych na którym im zależy. Dla niektórych 24 lata to wiek bardzo młody, start w przyszłość, początek dorosłego życia. Dla innych to dopiero początek szukania sensu, próba znalezienia odpowiedzi na pytanie ,,kim chcę być? kim jestem?" i przygnębienie, że wciąż nie wiedzą. Rok, kolejny i jeszcze następny a z nim więcej niepewności, więcej smutku, zniechęcenia i coraz mniej ciepła i czułości.
— doubleespresso
1054 5572 390
Reposted fromartofvisuals artofvisuals viasensation sensation
7870 4538 390
Reposted fromusual usual viasensation sensation
3561 c37e 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasensation sensation
0426 5c60 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasensation sensation
0463 5bfa 390
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viasensation sensation
9226 7113 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasensation sensation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl