Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

1205 5732 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabeattman beattman
4311 95c0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeattman beattman
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
Zawsze jesteśmy wierni jakiejś miłości i dlatego omijają nas inne.
5505 b806 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viarudaizia rudaizia
7142 8373 390
Reposted fromswojszlak swojszlak viarudaizia rudaizia
9519 9c77 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viasarkastyczna sarkastyczna
2129 6c5c 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viakiks kiks
2173 0f0d 390
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viakiks kiks
Reposted fromshakeme shakeme viakiks kiks
9557 d4dc 390
Reposted fromonlyman onlyman viakiks kiks
9513 60d5 390
Reposted fromonlyman onlyman viakiks kiks

November 04 2018

2060 a337 390
Reposted fromlittlestories littlestories viarudaizia rudaizia
W życiu wszystkiego trzeba spróbować. Trzeba zapalić papierosa, upić się do nieprzytomności, tańczyć całą noc, zgubić telefon, nieszczęśliwie się zakochać, jechać w bagażniku, pływać w nocy, zgubić się w obcym mieście. Ale jeśli robisz coś złego, to przynajmniej baw się przy tym dobrze. Może jutro będzie koniec świata. Przecież może. Próbuj. Może gdzieś miedzy nową książką a podróżą do Ciechocinka znajdziesz właśnie swoje szczęście.
— internety
Reposted frompasazerka pasazerka viasugarvenom sugarvenom
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
9961 366a 390
Reposted fromproof proof viasugarvenom sugarvenom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl