Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

Play fullscreen
Give me 17 march right now!
Reposted fromskrzacik skrzacik viailovemovies ilovemovies
7303 554e 390
Young Colin Firth.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasarkastyczna sarkastyczna
Ubierajmy się ładnie. Malujmy na kolorowo paznokcie, spotykajmy się w kawiarniach, siadajmy z kawą przy oknie. Uśmiechajmy się, śmiejmy się. Cieszmy się słońcem i deszczem. Zwiedzajmy muzea, odwiedzajmy wystawy. Róbmy zdjęcia. Odkrywajmy muzykę, polubmy gotowanie. Spotykajmy się, rozmawiajmy więcej, częściej. Nie myślmy, że mamy jeszcze czas na zmiany, uczmy się żyć tu i teraz.
— I.
1989 918a 390
Reposted fromribka ribka viaremindmebetterdays remindmebetterdays
3146 935e 390
Reposted fromerial erial viasarkastyczna sarkastyczna
2122 1889 390
Reposted fromerial erial viasarkastyczna sarkastyczna
4230 41e1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarkastyczna sarkastyczna

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viasarkastyczna sarkastyczna
pamiętaj - wszystko co dobre zaczyna się w marcu!
— odliczanie trwa.
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viasarkastyczna sarkastyczna
Uwielbiam ludzi, którzy potrafią mnie rozbawić. Naprawdę myślę, że najbardziej ze wszystkiego, lubię się śmiać. Śmiech leczy niezliczoną liczbę chorób i jest prawdopodobnie najważniejszą cechą człowieka.
— Audrey Hepburn
Reposted fromSabela Sabela viasarkastyczna sarkastyczna
0428 7c29 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarkastyczna sarkastyczna
0622 09db 390
Tired.
Reposted fromi-ann i-ann viasarkastyczna sarkastyczna
3888 8863 390
Reposted fromjasminum jasminum viarudaizia rudaizia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl