Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

Jesień ma charakter. Jest tajemnicza, przynosi wino i grzyby, skłania do spojrzenia w głąb siebie.
— Barbara Baraldi
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabeattman beattman
4289 be91 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viabeattman beattman
6391 badd 390
Reposted fromMijime Mijime viabeattman beattman
2947 77f0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeattman beattman
5024 1c51 390
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viabeattman beattman
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viafuckofcourse fuckofcourse
1373 0039 390

ghostlywatcher:

Antwerp Central Station. Belgium

6741 7f34 390

furtho:

Hans W Silvester’s Pub In Dublin, 1950s (via here)

Reposted fromSuzi Suzi viatwice twice
Każda zupa kiedyś się kończy.
Ile się zmieniło od pierwszego reposta?
— "chce ułożyć sobie życie" nadal aktualne
Reposted fromrawwwr rawwwr viaasdfgh asdfgh
" Zupa jest pamiętnikiem, ale posiada pewien szyfr. Tylko niektóre osoby są wstanie odczytać rzeczywistą jej treść, wiedzą, czy dane zdanie odnosi się do mojego aktualnego życia, czy tak po prostu, bez większego powodu kliknęłam repost, bo zwyczajnie mi się ono spodobało. "
Reposted fromniczegoniezaluje niczegoniezaluje viaasdfgh asdfgh
6627 c858 390
Reposted fromwwannie wwannie viagreys-anatomy greys-anatomy

September 03 2017

Reposted frompanimruk panimruk viabeattman beattman
8426 d275 390
Reposted fromsolitaire solitaire viabeattman beattman
1878 19d1 390

September 02 2017

1570 0053 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasensation sensation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl